__________________________

Νομικά Θεματα

__________________________
Από τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθήτε για διάφορα νομικά θέματα που αφορούν τις θρησκευτικές κοινότητες στη χώρα μας, τους ευκτήριους οίκους και την άδεια λειτουργίας τους. Παρακαλούμε, έχετε κατά νου ότι η παρακάτω λίστα είναι απλώς για ενημέρωσή σας και δεν καλύπτει όλη τη σχετική νομοθεσία. Εάν γνωρίζετε επιπλέον θέματα, νόμους, ή εγκυκλίους, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να εμπλουτιστεί η παρακάτω λίστα.

__________________________

1. Νόμος 4301/2014, περί θρησκευτικών κοινοτήτων. Νόμος που ψηφίστηκε στον Οκτώβριο του 2014 και θεσμοθετεί τα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα και τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα.
2.Εγκύκλιος 69230/Α3/6-5-2014του ΥΠΑΙΘ με θέμα: "Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σε χώρους λατρείας ετερόδοξων και ετερόθρησκων θρησκευτικών κοινοτήτων".
3. Πληροφοριακό δελτίο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ευκτήριου οίκουπου εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ. Περιέχεται στην παραπάνω εγκύκλιο. Χρήσιμες οδηγίες για το νομοθετικό πλαίσιο και τη διαδικασία ίδρυσης ενός νέου ευκτήριου οίκου.
4.Πληροφοριακό δελτίο μεταστέγασης ευκτήριου οίκου, επίσης από το ΥΠΑΙΘ. Σε αντιστοιχία με το προηγούμενο περιγράφει το νομοθετικό πλαίσιο και τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί κατά την μεταστέγαση ενός ευκτηρίου οίκου.
5. Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης κοινού.Πρόκειται για την Πυροσβεστική Διάταξη 3 του 2015 που καθορίζει τα μέτρα πυροπροστασίας, εξόδους κινδύνου κλπ. Ισχύει από 3/4/2015.

__________________________

" Επιστροφή στη Κορυφή "

Copyright © 2017 - 2019 Αδελφότητα Εκκλησιών Πεντηκοστής Ελλάδας

 

Τελευταία άρθρα

Αφίσα 14ου Συνεδρίου
Βιντεοσκοπήσεις μηνυμάτων 14ου Συνεδρίου Αδελφότητας
Φωτογραφίες 14ου συνεδρίου

Χρήσιμα

Δελτίο τύπου 11/06/2015
Πώς μπορώ να σωθώ;
Νομικά θέματα
Αρχεία Συνεδρίων
Φόρμα Επικοινωνίας