__________________________

Τι Πιστεύουμε

Πιστεύουμε:

* Στην Αγία Γραφή ως το θεόπνευστο Λόγο του Θεού, Β΄ Τιμόθεο γ΄ :16-17.
* Σε Ένα Θεό, Πατέρα – Θεό, Υιό – Θεό, Άγιο Πνεύμα – Θεό, Ματθαίος κη΄ :19.
* Στην σταύρωση, στην ταφή και στην σωματική ανάσταση του Ιησού Χριστού.
* Στην μετάνοια και την πίστη ως προϋπόθεση της σωτηρίας, Β΄ Κορινθίους ζ΄:10.
* Στη δικαίωση και αναγέννηση μέσω της εξιλαστήριας θυσίας του Χριστού δι Αγίου Πνεύματος, Ρωμαίους ε΄:2-9, Τίτος γ΄:5, Ιωάννης γ΄: 3-5.
* Στο βάπτισμα του Ιησού ‘εν ύδατι’, στο Όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, Ματθαίος κη΄:19.
* Στο βάπτισμα ‘εν Πνεύματι’ με ένδειξη το σημείο των γλωσσών, Πράξεις β΄:4.
* Στον αγιασμό του πιστού στην καθημερινή του ζωή, γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Α΄ Θεσσαλονικείς δ΄:3.
* Στη λειτουργία των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος στην εκκλησία. Α΄ Κορινθίους ιβ΄:4-11, ιβ΄:28-29, Ρωμαίους ιβ΄:6-9.
* Στην αρπαγή της εκκλησίας, Α΄ Θεσσαλονικείς δ΄ :16-17, και στη δεύτερη έλευση του Χριστού, Πράξεις α΄:11-12, Αποκάλυψη α΄:7.
* Στην ανάσταση εκ των νεκρών, Πράξεις κδ΄:15.
* Στην αιώνια ζωή για τους δικαίους και στην αιώνια τιμωρία για τους αδίκους, Ματθαίος κε΄:46.

__________________________

" Επιστροφή στη Κορυφή "

Copyright © 2017 - 2019 Αδελφότητα Εκκλησιών Πεντηκοστής Ελλάδας

 

Τελευταία άρθρα

Αφίσα 14ου Συνεδρίου
Βιντεοσκοπήσεις μηνυμάτων 14ου Συνεδρίου Αδελφότητας
Φωτογραφίες 14ου συνεδρίου

Χρήσιμα

Δελτίο τύπου 11/06/2015
Πώς μπορώ να σωθώ;
Νομικά θέματα
Αρχεία Συνεδρίων
Φόρμα Επικοινωνίας