* * * * * * * * *

Η Αδελφότητα

Η Αδελφότητα Εκκλησιών Πεντηκοστής Ελλάδας είναι μια κοινωνία ομόδοξων Εκκλησιών Πεντηκοστής που έχει σκοπό:
Α : Να προάγει το πνεύμα της Χριστιανικής αγάπης, ενότητας και υπηρεσίας.
Β : Να ενθαρρύνει το πνεύμα της Χριστιανικής κοινωνίας και συνεργασίας.
Γ : Να συντονίζει κάθε προσπάθεια για κοινή μαρτυρία, π.χ. ευαγγελιστικές και εποικοδομητικές κοινές εκδηλώσεις.
Δ : Να εκπροσωπεί τις εκκλησίες μας ενώπιον της πολιτείας ή άλλων ομάδων
* * * * * * * * *
Η Αδελφότητα Εκκλησιών Πεντηκοστής Ελλάδας αποτελεί μια ελεύθερη κοινωνία αγάπης. 
Οι εκκλησίες που συμμετέχουν σ’ αυτήν δεν δεσμεύονται οργανικά μεταξύ τους, αλλά αποτελούν μια ελεύθερη Χριστιανική, αδελφική και φιλική κοινωνία, η οποία θέτει κοινούς στόχους  και επιδιώξεις που υλοποιεί με τη δύναμη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο Οποίος ενεργεί, καθώς μας βλέπει ενωμένους με την αγάπη που Εκείνος μας χάρισε.

* * * * * *

" Επιστροφή στη Κορυφή "

Copyright © 2017 - 2019 Αδελφότητα Εκκλησιών Πεντηκοστής Ελλάδας

 

Τελευταία άρθρα

Αφίσα 14ου Συνεδρίου
Βιντεοσκοπήσεις μηνυμάτων 14ου Συνεδρίου Αδελφότητας
Φωτογραφίες 14ου συνεδρίου

Χρήσιμα

Δελτίο τύπου 11/06/2015
Πώς μπορώ να σωθώ;
Νομικά θέματα
Αρχεία Συνεδρίων
Φόρμα Επικοινωνίας